...ยินดีต้อนรับ  สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา (วัดหนองโค้ง ) ๒๖/๑  หมู่ ๔  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๕๐....
ข้อมูลเพิ่มเติม
               เนื่องจากทางโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา ได้เปิดทางการเรียนการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  นักเรียนได้เรียนทั้งทางโลก(วิชาสามัญ) ทางธรรม (วิชาเพิ่มเติม) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้ง 2 อย่าง ผู้ปกครองท่านใดสนใจให้นำบุตรของท่านเข้ามาสมัครที่โรงเรียนหรือดาว์นโหลดแบบฟอร์มการสมัครเรียนต่อ(ด้านบน)แล้วติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 096-771-6264  นางสาวสุดารัตน์  อุปนันท์

รับสมัครนักเรียน