...ยินดีต้อนรับ  สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา (วัดหนองโค้ง ) ๒๖/๑  หมู่ ๔  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๕๐....
สมุดเยี่ยมชม
กฎกติกาของสมุดเยี่ยมโรงเรียน
1) จะต้องไม่ใช้วาจาหยาบคาย ก่อให้เกิดการแตกร้าวกันและไม่ใช้วาจาที่ไร้ประโยชน์
2) จะต้องไม่โพส ใส่ร้ายป้ายสี เสียดสี ในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง บิดเบือนข้อความอันเป็นเท็จทำให้บุคคลใดๆเกิดความเสียหาย
3) จะต้องไม่โพสหรือสื่ออะไรต่างๆที่ ละเมิดต่อ กฎหมายบ้านเมือง ศีลธรรม ประเพณี
4) จะต้องไม่โพส รูป หรือวิดีโอคลิปที่ไม่เหมาะสมขัดต่อศีลธรรม ลงในกระทู้ข้อความนี้
ทางผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
         ที่จะ ลบหรือแก้ไข และปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน ส่วนข้อความสมุดเยี่ยมนั้นเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนนั้นๆและไม่ใช่ของผู้ดูแลระบบ ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นมาทางผู้ดูแลระบบจะไม่มีการรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆทั้งสิ้น

ชื่อ-นามสกุล :
ที่อยู่/ทำงาน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ข้อความ :